7.3 Kebarangkalian Peristiwa Saling Eksklusif


7.3  Kebarangkalian Peristiwa Saling Eksklusif
1. Peristiwa saling eksklusif ialah peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin berlaku serentak.


2. Jika A dan B ialah dua peristiwa saling eksklusif,

P(A υ B) = P(A) + P(B)Contoh:
Sebuah beg mengandungi 3 keping kad biru, 4 kad hijau dan 5 keping kad kuning. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada beg itu. Cari kebarangkalian bahawa kad yang terpilih adalah berwarna hijau atau kuning.

Penyelesaian:
Katakan H = peristiwa sekeping kad hijau dipilih.
      K = peristiwa sekeping kad kuning dipilih.
Ruang sampel, S = 12, n(S) = 12
n(H) = 4 dan n(K) = 5
P(H)= n( H ) n( S ) = 4 12 P(K)= n( K ) n( S ) = 5 12

Peristiwa H dan K tidak dapat berlaku serentak kerana kita tidak mungkin memilih kad hijau dan kad kuning pada masa yang sama. Oleh itu, peristiwa H dan K adalah saling eksklusif.
HK= P(HK)= P(H)+P(K)                = 4 12 + 5 12                = 9 12 = 3 4


0 comments:

Post a Comment