6.1 Pilir Atur (Bahagian 2)


6.1 Pilir Atur (Bahagian 2)

(C) Pilih Atur r Benda daripada n Benda
Jika n benda yang berlainan hendak disusun pada satu baris dengan melibatkan r benda pada sesuatu ketika, maka bilangan susunan atau pilihatur yang boleh dilakukan ialah,

Contoh 1:
Menilai setiap yang berikut:
(a)  5 P 2              (b)  7 P 3             (c)  9 P 4

Penyelesaian:
(a)   5 P 2 = 5! ( 52 )! = 5! 3!  = 5 ×4 ×3! 3! =5×4=20

b)   7 P 3 = 7! ( 73 )! = 7! 4!  = 7 ×6 ×5 ×4! 4! =7×6×5=210

(c)   9 P 4 = 9! ( 94 )! = 9! 5!  = 9 ×8 ×7 ×6 ×5! 5! =9×8×7×6=3024


Gunakan Kalkulator:
0 comments:

Post a Comment