8.2b Taburan Normal Piawai (Contoh 1)


8.2b Taburan Normal Piawai (Contoh 1)
Contoh 1:
Cari nilai bagi setiap kebarangkalian yang berikut daripada sifir taburan normal piawai.
(a) P(Z > 0.600)
(b) P(Z < –1.24)
(c) P(Z > –1.1)
(d) P(Z < 0.76)

Penyelesaian:
Sifir Taburan Normal Piawai*Semasa membaca sifir taburan normal piawai, ia melibatkan penolakan nilai.

(a)
Daripada sifir taburan normal piawai, P(Z > 0.600) = 0.2743


(b)
P(Z < –1.24)
= P(Z > 1.24)
= Q(1.24)
= 0.1075 ← (Bacaan daripada sifir taburan normal piawai)


 (*Dalam sifir taburan normal piawai, semua nilai bagi z adalah positif. Perhatikan bahawa lengkung itu adalah bersimetri pada paksi tegak, maka luas rantau berlorek bagi kedua-dua graf di atas adalah sama)

(c)
P(Z > –1.1)
= 1– Luas P
= 1 – Q(–1.1)
= 1 – 0.1357 ← (Bacaan daripada sifir taburan normal piawai)
= 0.8643


(d)
P(Z < 0.76)
= 1– Luas P
= 1 – Q(0.76)
= 1 – 0.2236 ← (Bacaan daripada sifir taburan normal piawai)
= 0.7764
0 comments:

Post a Comment