2.2b Penyempurnaan Kuasa Dua (Contoh Soalan)


2.2b Penyempurnaan Kuasa Dua (Contoh Soalan)

(A) Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadratik dengan menggunakan cara penyempurnaan kuasa dua.

pastikan pekali bagi x ialah 1.
Tulis semula persamaan ax2 + bx + c = 0 dalam bentuk ax2 + bx = –c 
Tambah  ( pekali bagi x 2 ) 2  pada kedua-dua belah persamaan.


Contoh:
Selesaikan setiap persamaan kuadratik berikut dengan cara penyempurnaan kuasa dua.
(a) 2x2 5x 7 = 0
(b) x 2 +1= 10 3 x

Penyelesaian:


2 comments: