9.2.3 Terbitan Pertama Fungsi Gubahan


9.2.3 Terbitan Pertama Fungsi Gubahan

(A) Membezakan fungsi gubahan dengan menggunakan Petua Rantai
Jika y = un
dengan keadaan u dan v adalah fungsi dalam x
dy dx = dy du × du dx  

Contoh 1:
Bezakan y = (x2 – 1)8

Penyelesaian:
y= u 8            katakan u= x 2 1 dy du =8 u 7                   du dx =2x dy dx = dy du × du dx dy dx =8 u 7 ×2x dy dx =16x u 7 dy dx =16x ( x 2 1 ) 7(B) Membezakan fungsi gubahan dengan menggunakan Kaedah Alternatif - Versi Mudah

Contoh:
Bezakan y = (x2 – 1)8

Penyelesaian:
y= ( x 2 1 ) 8 dy dx =8 ( x 2 1 ) 7 d dx ( x 2 1 ) dy dx =8 ( x 2 1 ) 7 ( 2x ) dy dx =16x ( x 2 1 ) 7Contoh 2:
Diberi y= 1 3x7 , cari  dy dx

Penyelesaian
y= 1 3x7 = ( 3x7 ) 1 dy dx =1 ( 3x7 ) 2 .3 dy dx = 3 ( 3x7 ) 2Contoh 3:
Diberi y= 2 x 2 5x+1 , cari  dy dx

Penyelesaian
y= 2 x 2 5x+1 = ( 2 x 2 5x+1 ) 1 2 dy dx = 1 2 ( 2 x 2 5x+1 ) 1 2 ( 4x5 ) dy dx = 4x5 2 2 x 2 5x+1


0 comments:

Post a Comment