9.2 Terbitan Pertama untuk Fungsi Polinomial


Bab 9 Pembezaan
9.2 Terbitan Pertama untuk Fungsi Polinomial


(A) Membezakan suatu Pemalar
Jika y = a,
Dengan keadaan a ialah suatu pemalar,
maka dy dx =0

(B) Membezakan Pembolehubah dengan Index n(C) Membezakan suatu Fungsi Linear(D) Membezakan suatu Fungsi Terbitan(E) Membezakan suatu Fungsi Pecahan(F) Membezakan Fungsi Punca Kuasa Dua

Contoh:
Cari dy/dx bagi setiap fungsi yang berikut:
(a) y = 12
(b) y = x4
(c) y = 3x
(d) y = 5x3
(e) y= 1 x (f) y= 2 x 4 (g) y= 2 5 x 2 (h) y=3 x (i) y=4 x 3

Penyelesaian:
(a) y = 12
 dy/dx = 0

(b) y = x4
 dy/dx = 4x3

(c) y = 3x
 dy/dx = x

(d) y = 5x3
 dy/dx = 15x2

(e)
y= 1 x = x 1 dy dx = x 11 = 1 x 2

(f)
y= 2 x 4 =2 x 4 dy dx =4( 2 x 41 )     =8 x 5 = 8 x 5

(g)
y= 2 5 x 2 = 2 x 2 5 dy dx =2( 2 x 21 5 )     = 4 x 3 5     = 4 5 x 3

(h)
y=3 x =3 ( x ) 1 2 dy dx = 1 2 ( 3 x 1 2 1 )     = 3 2 x 1 2 = 3 2 x

(i)
y=4 x 3 =4 ( x 3 ) 1 2 =4 x 3 2 dy dx = 3 2 ( 4 x 3 2 1 )     =6 x 1 2 =6 x

1 comment: