9.7 Pembezaan, SPM Praktis (Kertas 1)


9.7 Pembezaan, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 1:
Bezakan ungkapan 2x (4x2 + 2x - 5) terhadap x.

Penyelesaian:
2x (4x2 + 2x – 5) = 8x3 + 4x2 – 10x
d/dx (8x3 + 4x2 – 10x)
= 24x + 8x –10 


Soalan 2:
Diberi y= x 3 +2 x 2 +1 3x , cari  dy dx .

Penyelesaian:
y= x 3 +2 x 2 +1 3x y= x 3 3x + 2 x 2 3x + 1 3x y= x 2 3 + 2x 3 + 1 3 x 1 dy dx = 2x 3 + 2 3 1 3 x 2 dy dx = 2x 3 + 2 3 1 3 x 2Soalan 3:
Diberi y= 3 5x+1 , cari  dy dx

Penyelesaian:
y= 3 5x+1 =3 ( 5x+1 ) 1 2 dy dx = 1 2 .3 ( 5x+1 ) 3 2 ( 5 ) dy dx = 15 2 [ ( 5x+1 ) 3 ] 1 2 dy dx = 15 2 ( 5x+1 ) 3


Soalan 4: 
Cari  ds dt  bagi setiap fungsi yang berikut. (a) s= ( t 3 t ) 2 (b) s= ( t+1 )( 35t ) t 2

Penyelesaian:
(a)
s= ( t 3 t ) 2 s=( t 3 t )( t 3 t ) s= t 2 6+ 9 t 2 s= t 2 6+9 t 2 ds dt =2t18 t 3 =2t 18 t 3 ds dt =2t 18 t 3

(b)
s= ( t+1 )( 35t ) t 2 s= 3t5 t 2 +35t t 2 s= 5 t 2 2t+3 t 2 s=5 2 t + 3 t 2 s=52 t 1 +3 t 2 ds dt =2 t 2 6 t 3 ds dt = 2 t 2 6 t 3Soalan 5:
Diberi y= 3 5 u 5 , dengan keadaan u=4x+1.  Cari   dy dx  dalam sebutan x.  

Penyelesaian:
y= 3 5 u 5 , u=4x+1 y= 3 5 ( 4x+1 ) 5 dy dx =5. 3 5 ( 4x+1 ) 4 .4 dy dx =12 ( 4x+1 ) 4


0 comments:

Post a Comment