1.1a Hubungan


Bab 1 Fungsi

1.1a Hubungan
1.      Hubungan memasangkan unsur-unsur dalam set A (domain) dengan unsur-unsur dalam set B mengikut definasi hubungan itu.
2.      Hubungan boleh diwakilkan dalam 3 bentuk:
(a)   Pasangan bertertib
(b)    Gambar rajah anak panah
(c)    Graf

0 comments:

Post a Comment