5.2b Penukaran Asas Logaritma (Contoh Soalan)


5.2b Penukaran Asas Logaritma (Contoh Soalan)
Contoh 5:
Diberi log2 3 = 1.585 dan log2 5 = 2.322, ungkapkan setiap yang berikut.
(a) log8 15
(b) log5 0.6
(c) log15 30
(d) log16 45 

Penyelesaian:
0 comments:

Post a Comment