5.2b Penukaran Asas Logaritma (Contoh Soalan)


5.2b Penukaran Asas Logaritma (Contoh Soalan)

Contoh 3:
Diberi bahawa logp 3 = h dan logp 5 = k, ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan h dan k.
(a)  log p 5 3 (b)  log 15 75

Penyelesaian:
Contoh 4:
Diberi bahawa log3 x = b, ungkapkan logx 9x dalam sebutan b.

Penyelesaian:


0 comments:

Post a Comment