5.1 Indeks dan Hukum Indeks (Bahagian 2)


5.1 Indeks dan Hukum Indeks (Bahagian 2)
(C) Indeks Pecahan
  Secara amnya, bagi semua a.      a 1 n = a n    a m n = a m n = ( a n ) m     a n  disebut punca kuasa n bagi a.       ( a n ) m disebut kuasa m bagi                   punca kuasa n bagi a.

Contoh 1:
Cari nilai-nilai yang berikut:
(a) 81 1 2 (b) 64 1 3 (c) 625 1 4  

Penyelesaian:
(a) 81 1 2 = 81 =9 (b) 64 1 3 = 64 3 =4 (c) 625 1 4 = 625 4 =5

Contoh 2:
Cari nilai-nilai yang berikut:
(a)  16 3 2 (b)  ( 27 64 ) 2 3  

Penyelesaian:
(a)  16 3 2 = ( 16 1 2 ) 3 = 4 3 =64 (b)  ( 27 64 ) 2 3 = ( 27 64 3 ) 2 = ( 3 4 ) 2 = 9 16


(D) Hukum-hukum Indeks

   a m × a n = a m+n   Contoh:    3 3 × 3 2   = 3 3+2 = 3 5 =243  

   a m ÷ a n = a mn    atau    a m a n = a mn ,a0     Contoh:    3 3 ÷ 3 2   = 3 32 = 3 1 =3   atau    3 3 3 2 = 3 32 = 3 1 =3

   ( a m ) n = a mn   Contoh:    ( 7 3 ) 4 = 7 3×4 = 7 12   

   ( ab ) n = a n b n   Contoh:    ( 15 ) 3 = ( 5×3 ) 3 = 2 3 × 3 3     

   ( a b ) n = a n b n , b0   Contoh:    ( 3 5 ) 4 = 3 4 5 4 = 81 625   


0 comments:

Post a Comment