4.3.2 Penolakan Dua Vektor


4.3 Penambahan dan Penolakan Vektor

4.3.2 Penolakan Dua Vektor
Penolakan vektor b ˜ dari vektor a ˜ ditulis sebagai a ˜ b ˜ . Operasi ini juga merupakan penambahan vektor a ˜ dengan vektor negative b ˜ . Oleh itu a ˜ b ˜ = a ˜ +( b ˜ ).

Contoh 1:

Dalam rajah di atas, vektor OP = p ˜ OR = r ˜  dan Q membahagikan PR dalam nisbah 2: 3. Cari vektor-vektor berikut dalam sebutan p ˜  dan  r ˜ ,
( a )  PR ( b )  OQ ( c )  QM  jika M ialah titik tengah OR.

Penyelesaian:
(a)
PR = PO + OR      = OP + OR      = p ˜ + r ˜

(b)
OQ = OP + PQ      = OP + 2 5 PR      = p ˜ + 2 5 ( p ˜ + r ˜ )      = p ˜ 2 5 p ˜ + 2 5 r ˜      = 3 5 p ˜ + 2 5 r ˜

(c)
QM = QO + OM      = OQ + OM      = OQ + 1 2 OR      =( 3 5 p ˜ + 2 5 r ˜ )+ 1 2 r ˜      = 3 5 p ˜ 2 5 r ˜ + 1 2 r ˜      = 3 5 p ˜ + 1 10 r ˜


0 comments:

Post a Comment