4.2 Pendaraban Vektor dengan Kuantiti Skalar dan Keselarian Vektor


4.2 Pendaraban Vektor dengan Kuantiti Skalar dan Keselarian Vektor

1. Hasil darab vektor a ˜ dengan suatu scalar k ialah k a ˜ .
2. Jika b ˜ =k a ˜ , vector b ˜ adalah searah dengan vector a ˜ dan magnitudnya, | b ˜ |=k| a ˜ |.
3. Vektor a ˜  adalah selari dengan vektor b ˜  jika dan hanya jika  b ˜ =λ a ˜ , dengan keadaan λ ialah pemalar.
4. Jika vektor a ˜  dan  b ˜ tidak selari dan h a ˜ =k b ˜ , maka h = 0 dan k = 0.

Contoh 1:
Jika vektor a ˜  dan  b ˜ tidak selari dan ( k7 ) a ˜ =( 5+h ) b ˜  , cari nilai k dan nilai h.

Penyelesaian:
Vektor a ˜  dan  b ˜ tidak selari, maka
k – 7 = 0 → k = 7
5 + h = 0 → h = –5

0 comments:

Post a Comment