3.3a Lakaran Graf Fungsi Kuadratik (Contoh)


3.3a Lakaran Graf Fungsi Kuadratik (Contoh)

Contoh:
Ungkapkan y = 5 + 4x x2 dalam bentuk y = a(x + b)2 , dengan a, b, dan c sebagai pemalar. Seterusnya, nyatakan nilai maksimum, y, dan nilai x. Lakarkan lengkung y = 5 + 4x x2 .

Penyelesaian:


0 comments:

Post a Comment