3.1 Pengamiran Sebagai Songsangan Pembezaan


3.1 Pengamiran Sebagai Songsangan Pembezaan

1. Pengamiran ialah process songsangan pembezaan.

Jika  dy dx =f( x ), maka  f( x )dx=y.


(A)      Pengamiran Pemalar
a dx =ax+c
Contoh:
2 dx =2x+c


(B)      Pengamiran axn
a x n dx = a x n+1 n+1 +c


Contoh 1:
2 x 3 dx = 2 x 4 4 +c= x 4 2 +c

Contoh 2:
2 3 x 5 dx = 2 3 x 5 dx = 2 3 ( x 4 4 )+c = 2 3 ( x 4 4 )+c = x 4 6 +c


(C)      Pengamiran Fungsi berbentuk Hasil Tambah Sebutan Algebra
(u±v)dx = udx± vdx u dan v adalah fungsi dalam x


Contoh 1:
3 x 2 +2xdx = 3 x 2 dx + 2xdx = 3 x 3 3 + 2 x 2 2 +c = 3 x 3 3 + 2 x 2 2 +c = x 3 + x 2 +c


Contoh 2:
(x+2)(3x+1)dx = 3 x 2 +7x+2dx = 3 x 2 dx + 7xdx + 2dx = 3 x 3 3 + 7 x 2 2 +2x+c = x 3 + 7 x 2 2 +2x+c


Contoh 3:
3 x 3 + x 2 x x dx = ( 3 x 2 +x1 )dx = 3 x 2 dx + xdx 1dx = 3 x 3 3 + x 2 2 x+c = x 3 + x 2 2 x+c


0 comments:

Post a Comment