1.5 Fungsi, SPM Praktis (Soalan Pendek)


1.5 Fungsi, SPM Praktis (Soalan Pendek)

Soalan 10:
Jika g:x mx x3 ,x3  dan g1 (5) = 14. Cari nilai m.

Penyelesaian:
Soalan 11 (Kaedah Bandingan):
Jika f:x mxn x2 ,x2 dan  f 1 :x 52x 2x ,x2. Cari nilai m dan n.

Penyelesaian:
f( x )= mxn x2 Katakan y= mxn x2 cari  f 1 ( x ) y( x2 )=mxn xy2y=mxn xymx=2yn pindah x ke  sebelah kiri
x( ym )=2yn x= 2yn ym f 1 ( x )= 2xn xm 2xn xm = 52x 2x bandingkan dengan f 1 ( x ) yang diberi × 1 1 n2x mx = 52x 2x maka, n=5, m=2

Soalan 12 (Kaedah Bandingan):
Diberi bahawa f:x 2h x3k ,x3k,   dengan keadaan h dan k ialah pemalar dan   f 1 :x 14+24x x ,x0. Cari nilai h dan k.

Penyelesaian:
f( x )= 2h x3k Katakan y= 2h x3k cari  f 1 ( x ) y( x3k )=2h xy3ky=2h xy=2h+3ky x= 2h+3ky y
f 1 ( x )= 2h+3kx x 2h+3kx x = 14+24x x bandingkan dengan f 1 ( x ) yang diberi 2h=14      3k=24 h=7            k=8


0 comments:

Post a Comment