1.3b Fungsi Gubahan (Kaedah Perbandingan) Contoh Soalan


1.3b Fungsi Gubahan (Kaedah Perbandingan) Contoh Soalan

Contoh 1:
Diberi f : xhx + k, g : x → (x + 1)2 + 4 dan fg : x → 2(x + 1)2 + 5. Cari
(a) nilai g2(2),
(b) nilai h dan nilai k.

Penyelesaian:Contoh 2:
Diberi f : x → 1 – x dan g : xpx2 + q. Jika fungsi gubahan gf ditakrifkan oleh gf : x → 3x2 – 6x + 5, cari
(a) nilai p dan nilai q,
(b) nilai g2(−1).

Penyelesaian:0 comments:

Post a Comment